استاندار خراسان

09آگوست
استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت تسریع در کنترل کرونا
آیت الله رئیسی در تماس تلفنی با وزیر بهداشت و استاندار خراسان رضوی؛

استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت تسریع در کنترل کرونا

رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با وزیر بهداشت و درمان و استاندار خراسان رضوی بر استفاده از همه ظرفیت‌های موجود جهت تسریع در کنترل ویروس کرونا و درمان بیماران تاکید کرد.