ارز دولتی دارو

28دسامبر
باید پیش بینی های لازم را در زمینه نیاز دارویی کشور داشته است
رئیس سازمان غذا و دارو:

باید پیش بینی های لازم را در زمینه نیاز دارویی کشور داشته است

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: باید پیش بینی های لازم را در زمینه نیاز دارویی کشور داشته و نسبت به تامین آن اقدام کنیم.