ارزش بیت کوین

06ژانویه
قیمت بیت کوین کاهش یافت

قیمت بیت کوین کاهش یافت

قیمت بیت کوین، به 43,714 دلار رسید که مبلغ آن برابر با ۱,۲۸۹,۶۱۳,۶۱۶ تومان است. در روزهای اخیر ارزش ارزهای مختلف دیجیتالی رو به کاهش بوده است.