ادارات گذرنامه

22سپتامبر
ساعت فعالیت کارکنان ادارات گذرنامه افزایش یافت
سردار ذوالقدری:

ساعت فعالیت کارکنان ادارات گذرنامه افزایش یافت

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اعلام کرد: مقرر شد تا مدت زمان فعالیت کارکنان ادارات گذرنامه تا ساعت ۱۸ افزایش پیدا کند.