احمد نوروزی

11اکتبر
احمد نوروزی به سمت معاون برون مرزی سازمان صداوسیما منصوب شد

احمد نوروزی به سمت معاون برون مرزی سازمان صداوسیما منصوب شد

با حکم رئیس رسانه ملی احمد نوروزی به سمت «معاون برون مرزی سازمان صداوسیما» منصوب شد.