احمد مددی

18سپتامبر
احمد مددی از مدیرعاملی باشگاه استقلال استعفا کرد

احمد مددی از مدیرعاملی باشگاه استقلال استعفا کرد

احمد مددی مدیر عامل باشگاه استقلال از سمت خود در این مجموعه استعفا کرد.