احسان خاندوز

03سپتامبر
باید شاخص‌های زندگی برای اهالی بومی مناطق آزاد ارتقا یابد
خاندوزی:

باید شاخص‌های زندگی برای اهالی بومی مناطق آزاد ارتقا یابد

وزیر اقتصاد گفت: باید شاخص‌های زندگی برای اهالی بومی مناطق آزاد ارتقا یابد و به زودی به این سو حرکت خواهیم کرد.