اجلاس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان

06نوامبر
موانع موجود بین تجارت ایران و پاکستان تا سه ماه آینده برطرف می‌شود
فاطمی امین:

موانع موجود بین تجارت ایران و پاکستان تا سه ماه آینده برطرف می‌شود

وزیر صمت گفت: با اقدامات انجام شده تا سه ماه آینده موانع موجود برای تجارت ایران و پاکستان برطرف و مسیر تجارت هموار می‌شود.