اجلاس اکو

28نوامبر
باید همچنان بر سیاست همسایگی پافشاری کنیم
رئیسی:

باید همچنان بر سیاست همسایگی پافشاری کنیم

رئیس جمهور تأکید کرد: معتقدم سیاست همسایگی جواب داده است و ما باید همچنان بر سیاست همسایگی پافشاری کنیم، موضوع ارتباط ما با همسایگان مسئله بسیار مهمی است و ظرفیت بسیاری در کشور‌های همسایه ما وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.