اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین

23نوامبر
بسیج محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست
سید محمد حسینی:

بسیج محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست

معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور گفت: بسیج محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست و امروز در سراسر جهان اسلام شاهد تلاش و حماسه‌آفرینی بسیجیان جهان اسلام هستیم.