اثر هنری

04سپتامبر
کهن ترین اثر هنری بشریت در حال نابودی است

کهن ترین اثر هنری بشریت در حال نابودی است

قدمت این اثر هنری به ۴۵۵۰۰ سال پیش باز می گردد. رنگ های این نقاشی از رنگدانه های انواع گیاهان بدست آمده. مدتی است که این آثار هنری، در حال فروپاشی است