ابومهدی المهندس

03ژانویه
پژواک جنایت ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس هر روزه گسترده‌تر می‌شود
رئیس سازمان الحشد الشعبی:

پژواک جنایت ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس هر روزه گسترده‌تر می‌شود

رئیس سازمان الحشد الشعبی گفت: پژواک جنایت ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس هر روزه گسترده‌تر می‌شود.