آیفون۱۴

14دسامبر
خصوصیات کلی آیفون ۱۴ همچون دوربین و رم

خصوصیات کلی آیفون ۱۴ همچون دوربین و رم

یک تحلیلگر تکنولوژی در یادداشتی خصوصیات کلی آیفون ۱۴ همچون دوربین و رم را فاش کرد.