آیت الله سیدابراهیم رییسی

31دسامبر
آثار مصوبات و اقدامات دولت باید در زندگی مردم آشکار شود/ روحیه و کار جهادی لازمه به ثمر نشستن تصمیمات دولت است
رئیسی:

آثار مصوبات و اقدامات دولت باید در زندگی مردم آشکار شود/ روحیه و کار جهادی لازمه به ثمر نشستن تصمیمات دولت است

رییس جمهور گفت: آثار مصوبات و اقدامات دولت باید در زندگی مردم آشکار شود و آحاد مردم تفاوت ها و بهبود شرایط را احساس کنند.