Thursday, 18 August , 2022

آیت الله سیدابراهیم رئیسی

فضای دانشگاه‌ها باید فضای علم، دانش و پرورش نیروهای فرهیخته باشد
رئیسی در نشست هم‌اندیشی با اساتید دانشگاه‌:

فضای دانشگاه‌ها باید فضای علم، دانش و پرورش نیروهای فرهیخته باشد

رئیس جمهور در نشست هم‌اندیشی با اساتید دانشگاه تاکید کرد: فضای دانشگاه‌ها باید فضای علم، دانش و پرورش نیروهای فرهیخته باشد.

تدارک تولید سالانه یک میلیون مسکن برای خانواده‌ها و خصوصاً جوانان اولین اقدام دولت آینده است
آیت الله رئیسی در دیدارِ وزیر راه :

تدارک تولید سالانه یک میلیون مسکن برای خانواده‌ها و خصوصاً جوانان اولین اقدام دولت آینده است

رئیس‌ جمهور منتخب گفت: از جمله اولین اقدامات دولت مردمی، آغاز نهضت مسکن سازی در روزهای ابتدایی دولت و تدارک تولید سالانه یک میلیون مسکن برای خانواده‌ها و خصوصاً جوانان خواهد بود.