آژانس بین المللی انرژی هسته ای

18سپتامبر
قانون لغو تحریم‌ ها را در توافق با آژانس دور نزدیم
اسلامی:

قانون لغو تحریم‌ ها را در توافق با آژانس دور نزدیم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در توافق با آژانس، به هیچ وجه اتفاقی نیفتاده است که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دور زده شده باشد.