آژانس بین‌المللی انرژی

23نوامبر
توافق کردیم کار مشترک در زمینه شفاف‌سازی را ادامه دهیم
گروسی در نشست خبری با اسلامی:

توافق کردیم کار مشترک در زمینه شفاف‌سازی را ادامه دهیم

مدیرکل آژانس انرژی اتمی گفت: ما توافق کردیم که کار مشترک در زمینه شفاف‌سازی را ادامه دهیم و این کار تداوم داشته باشد.