آنگلا مرکل

31آگوست
برای مذاکره با طالبان با فرانسه، هلند، انگلیس و ایتالیا در تماس هستیم
آنگلا مرکل:

برای مذاکره با طالبان با فرانسه، هلند، انگلیس و ایتالیا در تماس هستیم

صدر اعظم آلمان گفت: ما برای مذاکره با طالبان با فرانسه، هلند، انگلیس و ایتالیا در تماس هستیم.