Tuesday, 24 May , 2022

آمار جهانی کرونا

آمار جهانی کرونا ۳ آبان ۱۴۰۰/ ثبت بیش از ۲۴۴ میلیون مبتلا

آمار جهانی کرونا ۳ آبان ۱۴۰۰/ ثبت بیش از ۲۴۴ میلیون مبتلا

بر اساس آمار جدید سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۴۴ میلیون و ۴۴۴ هزار و ۱۰۵ نفر رسیده است.

آمار جهانی کرونا ۱۳ مهر ۱۴۰۰/ بیش از ۲۳۶ میلیون مبتلا

آمار جهانی کرونا ۱۳ مهر ۱۴۰۰/ بیش از ۲۳۶ میلیون مبتلا

بر اساس آمار جدید سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۳۶ میلیون نفر رسیده است.

آمار جهانی کرونا ۶ مهر ۱۴۰۰/ بیش از ۲۳۳ میلیون مبتلا

آمار جهانی کرونا ۶ مهر ۱۴۰۰/ بیش از ۲۳۳ میلیون مبتلا

بر اساس آمار جدید سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۳۳ میلیون نفر رسیده است.

آمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از ۲۱۵ میلیون نفر رسیده است

آمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از ۲۱۵ میلیون نفر رسیده است

بر اساس جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در جهان، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا تاکنون در جهان به بیش از ۲۱۵ میلیون نفر رسیده است.

آمار جهانی کرونا 11 تیر 1400/ مجموع مبتلایان به بیش از ۱۸۳ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر رسیده است

آمار جهانی کرونا 11 تیر 1400/ مجموع مبتلایان به بیش از ۱۸۳ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر رسیده است

آخرین آمارها حاکی از آن است که تا کنون شمار مبتلایان به بیماری «کووید-۱۹» ناشی از کرونا در جهان به ۱۸۳ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۳۵ نفر رسیده است.