آلکسی لیخاچف

28سپتامبر
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان امروز وارد مسکو شد‌

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان امروز وارد مسکو شد‌

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان به منظور دیدار و گفتگو با آلکسی لیخاچف رئیس شرکت دولتی روس اتم، امروز وارد مسکو شد‌.