آرسنال

20آگوست
مارتین اودگارد هافبک رئال رسما آرسنال پیوست

مارتین اودگارد هافبک رئال رسما آرسنال پیوست

کار انتقال مارتین اودگارد به آرسنال نهایی شد و این بازیکن با ۴۰ میلیون پوند تا ۲۰۲۶ بازیکن توپچی های لندن خواهد بود.