Saturday, 21 May , 2022

آرارات میرزویان

وزیر خارجه ارمنستان امروز وارد تهران شد

وزیر خارجه ارمنستان امروز وارد تهران شد

وزیر خارجه ارمنستان امروز در قالب یک سفر کاری و برای دیدار با مقامات کشورمان لحظاتی پیش وارد تهران شد.