آتش نشانی

31آگوست
جزئیات آتش سوزی مجتمع تجاری-مسکونی ۱۷ طبقه در خیابان آزادی

جزئیات آتش سوزی مجتمع تجاری-مسکونی ۱۷ طبقه در خیابان آزادی

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزییات آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی- تجاری در خیابان آزادی را تشریح کرد.